ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చపాతీ(రొట్టె) మీరు చూసారా! చూడండి మరి! Making of BIG chapathi of WORLD. - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=xuqzsPuu9vo


Loading...