ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਉਡ ਵਿੱਚ ਰਾਵਨ I Dussehra - YouTubeLoading...