கால்சியம் குறைபாடா? இடுப்புவலி, முதுகுவலி, தசை பிடிப்பு, ரத்த சோகை சரியாகும் - YouTubeLoading...