லைட் எரியும்போது ஒரு சொட்டு இந்த எண்ணெய் விடுங்க ஒரு கொசு கூட வீட்டில் இருக்காது - YouTubeLoading...