పాలు ఆకులు బెరడు కాయలు ఊడలు ఇలా వాడి చూడండి అమ్మో నిజమే అంటారు || marri chettu uses in teluguLoading...