ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரே வாரத்தில் முடி உதிர்வை நிறுத்தும் பளபளப்பாக மாறும் | stop hair fall - YouTubeLoading...