वियोगान्त मन छुने गित,लाग्छ मनमा संसार छोडि जाउLoading...