Pari Tamang- पक्राउ समाजमा बिक्रिती साथै असलिल शब्दहरु प्रयोग गरेको आरोप्मा अन्य तिनजना पक्राउ ।। - YouTubeLoading...