இந்த இரண்டு விதமான எண்ணெய் தடவினால் ஒரே வாரத்தில் முடி உதிர்வு நின்று அடர்த்தியாக கருமையாக வளரும் - YouTubeLoading...