ਮੀਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ I Sangrur I - YouTubeLoading...