‫اشرف غنی ریس جمهور افغانستان وارد ورزشگاه اولترافورد انگلستان شد و مورد استقبال شدید تماشاچیان قرار‬‎ - YouTube

High-Quality


Medium Quality


Standard Quality


Maximum Resolution


https://www.youtube.com/watch?v=FbjdxiIRpJs


Loading...